ایران اینترنت عراق و افغانستان را تامین می کند

عکس: ایران اینترنت عراق و افغانستان را تامین می کند / ایران

آذربایجان، باکو، 16 اسفند، خبرگزاری" ترند" /

احمد پورنگ نیا عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ایران می گوید ترانزیت ترافیک و تامین اینترنت برای دو کشور افغانستان و عراق توسط ایران انجام می شود
به گزارش خبرگزاری فارس، پورنگ نیا با اعلام اینکه در حال حاضر اینترنت دو کشور افغانستان و عراق توسط ایران تامین می شود گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدا به دنبال این هدف بود که راهی برای ترانزیت ارتباطات منطقه و در نهایت تامین کننده اینترنت باشد و هم اکنون نیز این کار را در سطح اولیه برای دو کشور افغانستان و عراق انجام می|دهد.

پورنگ نیا تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور شرکت ارتباطات زیرساخت چندین پروژه را در دستور کار دارد که با اجرایی شدن آنها گام های بزرگی در رسیدن به این هدف برداشته می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: یکی از این پروژه ها، پروژه EPEG است که این پروژه علاوه بر اینکه در جهت ترانزیت ترافیک از مسیر ایران است، منبعی برای تامین اینترنت برای کشورهای دیگر نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در پروژه SEMIV 5 نیز خواهان انتقال ظرفیت انتقال این پروژه از ایران به اروپا شده ایم.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency