معترضان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند

عکس: معترضان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند / ایران

شماری از معترضان امروز یکشنبه، ۱۹ آذر به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند.

به گزارش بی بی سی، معترضان که تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر میرسید و از اهالی شهرک اسلام قلعه بودند، می گفتند که از ایران می خواهند "جنازه ۱۳ تن از جوانان را که در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شده اند" تحویل دهد.

این معترضان گفتند که این جوانان حدود سه و نیم ماه پیش برای یافتن کار به ایران رفتند اما از آن زمان تا کنون ناپدید شده اند.

آنان گفتند شواهد کافی در دست دارند که این افراد توسط نیروهای ایران کشته شده اند.

معترضان با سنگ و چوب بر کنسولگری ایران هجوم آوردند، اما پلیس به تیراندازی هوایی متوسل شد و معترضان را از اطراف کنسولگری دور کرد.

معترضان خشمگین درحالی که علیه حکومت ایران شعار می دادند، نخست در مقابل کنسولگری ایران در شهر هرات تجمع کردند.

آنان عکس های از افرادی را که می گویند توسط نیروهای ایرانی کشته شده اند با خود حمل میکردند.تظاهر کنندگان بعد از مدتی در میان تدابیر شدید امنیتی از نزدیک ساختمان کنسولگری ایران دور شدند و در مقابل ساختمان ولایت هرات تجمع کردند.

یکی از معترضان گفت: "این ۱۳ نفر از اسلام قلعه رفته بودند. آنان را گرفتند و در پشت حاجی آباد در منطقه تایباد کشتند."

یکی دیگر از معترضان به بی بی سی گفت: "چهار ماه است که به داد ما کسی نرسیده است. تا کابل رفتیم و هرچه داد کشیدیم کسی صدای ما را نشنید. ما خواهان جنازه ها هستیم."

در نظر است که مقام های محلی هرات امروز با شماری از نماینده گان معترض گفتگو کنند.

چندی پیش مقامات هرات به رسانه ها گفتند که این مساله را از طریق وزارت امور خارجه افغانستان دنبال می کنند.

پیش از این ادعاها در مورد حمله نیروهای ایرانی به افغانهای که برای کار از مرز ایران عبور می کنند و همچنین ادعاهای مبنی بر اعدام زندانیان افغان در ایران، واکنش های تندی را در افغانستان برانگیخته و تظاهرات شماری از افغانها را در شهرهای مختلف این کشور به دنبال داشته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency