روزانه 3678 دستگاه خودرو در ایران توليد شد

عکس: روزانه 3678 دستگاه خودرو در ایران  توليد شد / ایران

به گزارش خبرگزاری ایلنا، از ابتداي امسال تا پايان دي ماه سال جاري روزانه 3678 دستگاه خودروي سواري در ایران  توليد شده است .
آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن ایران نشان مي‌دهد در اين دوره زماني يك ميليون و 125 هزار و 683 دستگاه خودروي سواري در ایران  توليد شده است.
ميزان توليد خودروهاي سواري نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي برابر 16.7 درصد را نشان مي‌دهد .
در مدت مشابه سال قبل در حدود 964 هزار و 419 دستگاه خودروي سواري در ایران توليد شده بود .
بر اساس اين گزارش ميزان توليد خودرو سواري دردي ماه سال جاري بالغ بر132 هزار و511دستگاه بوده است.
طي 10ماهه منتهي به دي ماه سال جاري، توليد خودروي دو ديفرانسيل بالغ بر12 هزار و419 دستگاه بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد79 درصدي را نشان مي‌دهد.
همچنين ميزان توليد خودروي دو ديفرانسيل دردي ماه امسال نيز به تعداديك هزار و255دستگاه بوده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency