تخصیص بیش از 30 میلیون دلار توسط حکومت قزاقستان برای انتخابات ریاست جمهوری زودرس

عکس: تخصیص بیش از 30 میلیون دلار توسط حکومت قزاقستان برای انتخابات ریاست جمهوری زودرس / قزاقستان

کؤاندیک تورگناکول اف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه در همایشی گفت، حکومت قزاقستان مبلغ 4.706 میلیارد تنگه (31.3 میلیون دلار) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان در تاریخ 3 آوریل تخصیص داد.

به گزارش خبرگزاری "ریا نووستی"، وی افزود: "در مقایسه با هزینه های واقعی در سال 2005، میزان تقاضا به هزینه مالی 1.697 میلیارد تنگه (11/3 میلیون دلار) افزایش یافت که بعلت مراحل ثبت، همچنین افزایش عینی هزینه تأمین فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات است".

او یادآور شد که "در سال 2009 قانون "انتخابات" اصلاح شد که طبق آن اعضای کمیسیون های فعال در مناطق و حوزه ها که کارمندان دولتی نیستند، دستمزد به میزان حداقل سه برابر حقوق دستمزد مقرر شده است". علاوه بر این، اضافه کار، کار در روزهای عید و استراحت در نظر گرفته شده است.

طبق ارزیابی وی، "مبلغ تخصیص یافته برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در مقایسه با 2005 افزایش جزئی داشت- در مجموع 435 هزار تنگه (حدوداً 30 هزار دلار)".

مرحله معرفی نامزدهای ریاست جمهوری زودهنگام در قزاقستان روز دوشنبه پایان یافت. به گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور، تا صر روز 20 فوریه 22 نفر درخواست نامه ارایه کردند. چهار کاندیدا از طرف انجمن های اجتماعی و مابقی- نامزدهای مستقل میباشند. حزب دموکراتیک خلق "نور اوتان" (نور وطن)، حزب کمونیست خلق قزاقستان، "حزب میهن پرستان قزاقستان" و جنبش خلق جمهوری خواهان و میهن پرستان "دسامبر" که دارای اکثریت پارلمانی هستند، کاندیداهای خود را معرفی کردند.

کاندیداها باید مدارک مورد نیاز ثبت نام را تا روز 2 مارس به کمیسیون مرکزی انتخابات ارایه دهند. کاندیدای ریاست جمهوری باید واجد شرایط ذیل باشد: بویژه نامزد ریاست جمهوری نمی تواند محکومیت داشته باشد، همچنین فردی که ارتکاب جرم وی به فساد مالی توسط دادگاه تأیید شده باشد. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند از بین شهروندان کشور با حداقل 40 سال سن، کاملاً مسلط به زبان رسمی و دارای حداقل 15 سال سکونت در قزاقستان انتخاب شود.

تنها کاندیدای ریاست جمهوری که بطور رسمی ثبت نام شده، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور فعلی است که بیش از 700 هزار امضای طرفداران خود را جمع کرده است.

بمنظور ثبت نام بعنوان نامزد ریاست جمهوری، علاوه بر آزمون زبان رسمی و ارایه مدارک فقدان محکومیت و بدهی مالیاتی، کارت شناسایی مؤیید تابعیت جمهوری قزاقستان، باید حداقل امضای تعداد 91.1 هزار نفر را جمع آوری کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency