آتش بس نمی تواند ضامن صلح پایدار در مناقشه قره باغ باشد

عکس: آتش بس نمی تواند ضامن صلح پایدار در مناقشه قره باغ باشد / تحلیل و نظر

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت : برقراری رژیم آتش بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ كوهستانی نمی تواند ضامن صلح پایدار در این مناقشه باشد .

به گزارش ایرنا ، حكمت حاجی اف در مصاحبه با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان افزود: درگیری های اخیر در خط مقدم جبهه نیز بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت .

حاجی اف اضافه كرد: در پی این درگیری ها٬ مجامع بین المللی به صراحت بر ضرورت برقراری آتش بس و از سرگیری مذاكرات برای حل و فصل جامع این مناقشه تاكید كردند .
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان حل و فصل مناقشه قره باغ در قالب یك بسته واحد را امكان ناپذیر دانست و گفت ، مجامع بین المللی از جمله گروه میانجی مینسك سازمان امنیت و همكاری اروپا نیز بیشتر بر حل مرحله ای این مناقشه تاكید دارند .
حكمت حاجی اف تصریح كرد طرح حل مرحله ای ٬ در وهله اول شامل خروج نیروهای نظامی ارمنستان از هفت منطقه اطراف قره باغ كوهستانی می شود .
به گفته وی در قالب طرح حل مرحله ای مناقشه قره باغ ، آزاد سازی پنج منطقه در همجواری منطقه قره باغ كوهستانی نیز امكان پذیر است و در مرحله بعدی آوارگان جنگی آذربایجانی به خانه و كاشانه خود در این شهرستانها بازمی گردند و امور مین زدایی در این مناطق انجام می گیرد و زیر ساختهای موجود ترمیم می شود و در مرحله بعدی دو منطقه دیگر نیز آزاد می شود.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود: ارمنستان در مذاكرات٬ مساله ایجاد دالان میان این كشور و منطقه قره باغ كوهستانی را مطرح می كند ولی پس از آزادی مناطق یاد شده و باز شدن مرزها ٬ نیازی به ایجاد این دالان نخواهد بود .
حكمت حاجی اف در ادامه سخنان خود افزود: بر اساس طرح حل مرحله ای این مناقشه ، در مرحله نهایی٬ موقعیت سیاسی و حقوقی قره باغ كوهستانی مورد بررسی قرار می گیرد و در پی بازگشت آذربایجانی ها به این منطقه ٬ موقعیت قره باغ كوهستانی در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجان تعیین می شود.
به گفته وی برای اجرای این طرح نیاز به اراده سیاسی كشورهای عضو گروه مینسك سازمان امنیت و همكاری اروپا و خود ارمنستان است .
درگیری های جدید نظامی میان نیروهای جمهوری اذربایجان و ارمنستان در خط مقدم جبهه در منطقه مورد مناقشه قره باغ از دوم آوریل گذشته آغاز شده و تاكنون منجر به كشته شدن ده ها نیروی نظامی ازهر دوطرف شده است .
پنچم آوریل گذ شته به ابتكار روسیه٬ آتش بسی میان طرفین مناقشه برقرار شد .

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency