علی عباس اف: درآمدهای بخش فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان در 6 سال اخیر 4.4 بار افزایش یافته است

عکس: علی عباس اف: درآمدهای بخش فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان در 6 سال اخیر 4.4 بار افزایش یافته است / ارتباطات تلفنی

آذربایجان، باکو، 27 مرداد/ "ترند"/ علی عباس اف وزیز ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان در مصاحبه با سایت رسمی حزب آذربایجان نوین گفت: درآمدهای بخش فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان در 6 سال اخیر 4.4 بار افزایش یافته است.

وی افزود: در سال 2008 حجم محصولات فن آوریهای اطلاعاتی در بین تولیدات داخلی کشور 1.6 درصد بوده و این رقم در سال 2009 دو بار افزایش یافته است.

بطور کلی حجم محصولات فن آوریهای اطلاعاتی در سال 2008 بین محصولات غیر نفتی کشور 4.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان، در نیمه اول سال جاری درآمدهای تولیدات محصولات فن آوریهای اطلاعاتی 3 درصد از درآمد تولیدات داخلی کشور بوده است.

علی عباس اف وزیز ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان اضافه کرد: بخاطر اجرای موفق برنامه های توسعه بخش فن آوریهای اطلاعاتی در کشور، توسعه چشمگیری در این بخش حاصل شده است. تولید کنندگان داخلی در این بخش آغاز به عرضه محصولات خود به تقاضامندان خارجی نموده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency