شرکت دولتی نفت آذربایجان قصد توقف صادرات گاز خود به نخجوان از طریق ایران را ندارد

عکس: شرکت دولتی نفت آذربایجان قصد توقف صادرات گاز خود به نخجوان از طریق ایران را ندارد / انرژی

آذربایجان، باکو، 31 تیر/ "ترند"، خبرنگار: ا. اسماعیل اف/ به گزارش شرکت دولتی نفت آذربایجان، ساخت خط لوله گاز ایغدیر-صدرک برای سوآپ گاز آذربایجان از ترکیه به نخجوان، بمعنی توقف سواپ گاز آذربایجان از طریق ایران به نخجوان نیست.

هم اکنون روزانه حدود 1-1.2 میلیون متر مکعب گاز آذربایجان به ایران به صورت سواپ و انتقال گاز  به نخجوان صادر میشود.

به علت در محاصره قرار گرفتن جمهوری خود مختار نخجوان از سوی ارمنستان، شرکت دولتی نفت آذربایجان قصد دارد که وابستگی تامین این منطقه با گاز را کاهش دهد. در همین چهارچوب ساخت خط لوله گاز ایغدیر-صدرک برای تقویت تامین امنیت انرژی جمهوری خود مختار نخجوان در نظر گرفته میشود.

به گزارش قبلی شرکت دولتی نفت آذربایجان، هم اکنون تهیه لایحه فنی-اقتصادی خط لوله گاز ایغدیر-صدرک نیز در مرز ترکیه و نخجوان به پایان رسیده است. در جمهوری خود مختار نخجوان ساخت مخاذن جدید گاز نیز برنامه ریزی شده است.

طول خط لوله جدید گاز ایغدیر-صدرک (بین ترکیه و نخجوان) 180 کیلومتر خواهد بود.

هم اکنون شرکت دولتی نفت آذربایجان برای امضای قرارداد بلند مدت گاز با جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را انجام میدهد. به گزارش منابع رسمی ایران، ایران سالانه برای خرید 5 میلیارد متر مکعب از گاز آذربایجان آمادگی دارد.

با در نظرگرفتن این درخواست ایران، ضرورت توسعه تجهیزات نقل گاز به وجود می آید. هم اکنون با خط لوله موجود بین ایران و آذربایجان نمیتوان در حد زیاد گاز نقل کرد. در حال حاضر در چهارچوب لوایح موجود آمادگی های شرکت دولتی نفت آذربایجان برای افزایش صادرات گاز به ایران ادامه دارد. در همین چهارچوب کارهای توسعه ایستگاه کمپرسور(پمپ) گاز واقع در مرز با ایران از سوی شرکت دولتی نفت آذربایجان نیز ادامه دارد.

در خط لوله موجود بین ایران و آذربایجان کارهای تعمیراتی صورت خواهد گرفت.

در پاییز سال جاری پس از اتمام این اقدامات افزایش صادرات گاز آذربایجان به ایران از 1.2 میلیون متر مکعب به بیش از 3 میلیون متر مکعب در نظر گرفته میشود. در این زمینه امضای قرارداد بلند مدت گاز نیز در نظر گرفته میشود.

لاکن پس از تعمیر کامل این خطوط گاز که از 40 سال پیش احداث شده، باز هم نمیتوان در حد مورد نیاز توسط این خطوط گاز نقل کرد. برای حل کامل این مسئله باید خط لوله جدید احداث شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency