"روس نفت" هیچ رابطه ای با Global Investment Energy که در اذربایجان نفت استخراج میکند، ندارد

عکس: "روس نفت" هیچ رابطه ای با Global Investment Energy که در اذربایجان نفت استخراج میکند، ندارد / انرژی

آذربایجان، باکو، 11 فروردین / "ترند کاپیتال"، خبرنگار: ا. اسماعیل اف/

رونق عبد الله اف رئیس شرکت سوکار، روز سه شنبه  گفت: "روس نفت" هیچ رابطه ای با Global Investment Energy که در توسعه حوزه های موجود در خشکی مشارکت میکند، ندارد.

عبد الله اف  گفت: "روس نفت" هیچ رابطه ای با Global Investment Energy که در اذربایجان فعالیت میکند، ندارد".

پیش از این "روس نفت" در توسعه برخی از حوزه ها در آذربایجان شرکت کرده است و اما Global Investment Energy  چند سال پیش دارایی های شرکت روسیه در کشور را خریداری کرده است.

Global Investment Energy در شرکت Absheron operating company  دارای 75 درصد سهام و همچنین دارای 85 درصد سهام شرکت  Karasu operating companyمیباشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency