لوک اویل و استات اویل از معدن نفت عراق بهره برداری می کنند

عکس: لوک اویل و استات اویل از معدن نفت عراق بهره برداری می کنند / انرژی

کمپانی روسی "لوک اویل" و شریکش "استات اویل" به بهره برداری از معدن قرنه غربی - 2 در عراق خواهند پرداخت، این مطلب را روز شنبه رویترز به نقل از اعلامیه وزیر نفت عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش کمپانی های نامبرده برای هر بشکه نفت استخراجی 1.15 دلار را پیشنهاد دادند. پیشبینی می شود که حجم استخراج برابر با 1.8 میلیون بشکه در روز باشد. در حال حاضر ذخایر معدن قرنه غربی - 2 حدود 12.9 میلیارد بشکه ارزیابی می شود.  ریا نووستی

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: