اولین نشست کمیسیون دولتی آذربایجان-سوریه در باکو آغاز شد

عکس: اولین نشست کمیسیون دولتی آذربایجان-سوریه در باکو آغاز شد / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، 8 تیر/ "ترند"/ اولین نشست کمیسیون دولتی آذربایجان-سوریه در امور فرهنگی، اقتصادی، علمی و فنی امروز در باکو آغاز شد.

از طرف آذربایجان عصمت عباس اف وزیر کشاورزی آذربایجان رئیس مشترک این کمیسیون دولتی آذربایجان-سوریه هست. از طرف سوریه هم سفیان العلاو وزیر نفت و منابع معدنی سوریه رئیس مشترک این کمیسیون دولتی آذربایجان-سوریه هست.

در چهارچوب این نشست در زمینه های کاهش حجم مالیات، همکاری در امور حوادث غیر مترقبه و مسایل امنیت داخلی قراردادهای بین دو کشور امضا خواهد شد.

در این نشست همچنین مسایل مربوط به همکاریهای دوجانبه در زمینه انرژی، کشاورزی، توریزم، بانکداری و برخی زمینه های دیگر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency