کارشناس : پیشنهاد آذربایجان برای ورود به سازمان تجارت جهانی کار آمدتر است

عکس: کارشناس : پیشنهاد آذربایجان برای ورود به سازمان تجارت جهانی کار آمدتر است / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، 22 آبان/ "ترند کاپیتال"، خبرنگار: ا. اسماعیل اوا/

بیش از ده سال است که آذربایجان مذاکراتی را برای ورود به سازمان تجارت جهانی انجام میدهد. به نظر ریچارد سلف کارشناس مستقل مسائل بین الملل، دلیل تاخیر ورود آذربایجان به این سازمان، این است که هر کشوری نیازها و منافع خود را پیش می کشد.

سلف روز جمع در باکو گفت: "اگر یکی از 151 کشور عضو سازمان تجارت جهانی با نیاز کشور جدید که میخواهد عضو این سازمان باشد، راضی نشود، آن کشور نمیتواند عضو این سازمان باشد. بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی با ورود آذربایجان به این سازمان موافق هستند، اما سال ها است که این مذاکرات بدلیل نارضایتی برخی از اعضا به تاخیر کشانده میشود. 

اما به گفته وی، علی رغم مذاکرات طولانی، پیشنهاد آذربایجان کار آمدتر از پیشنهادهای کشورهای دیگر که در نظر دارند عضو این سازمان باشند، است.  

وی گفته است: "ورود شرکت های بزرگ جهان به بازار آذربایجان برای توسعه بازار و خدمات محلی فرصتی ایجاد خواهد کرد".  

به نظر وی، ورود شرکتهای بزرگ جهان به بازار آذربایجان موجب حذف شرکت های محلی نخواهد بود. بر عکس، برای توسعه رقابت در بازار داخلی کمک خواهد کرد.

آذربایجان از سال 1997 عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency