شرکت وزیر دفاع اذربایجان در جلسه شورای وزیران ناتو

آذربایجان ، باکو ، 19 خرداد / "ترندنیوز" ، خبرنگار: ج. بابایوا/ ژنرال صفر ابی اف وزیر دفاع اذربایجان یازده ژوئن در جلسه شورای وزیران دفاع ناتو شرکت خواهد کرد.

ابی اف همچنین 12 ژوئن در دیدار وزیران دفاع کشورهای متحد که در عملیات حافظ صلح در افغانستان سهمی ادا کرده ، شرکت خواهد کرد.

اساس همکاری میان اذربایجان و ناتو در سال چهارم ماه می سال 1994 میلادی با امضای سند همکاری بخاطر صلح پایه گذاری شده است. اذربایجان یکی از 27 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است که نخستین بار در این برنامه شرکت کرده است.

در اوریل سال 1996 میلادی سند رسمی در چارچوب برنامه همکاری بخاطر صلح جنبه های مختلف فعالیت های مشترک را تعیین می کند ، امضا شده است. اذربایجان در زمان حاضر در چارچوب با این برنامه از عهده نزدیک به پنجاه وظیفه و تعهدات برامده است.

الهام علی اف سوم ماه اوت سال 2005 میلادی فرمانی در باره برنامه همکاری انفرادی اذربایجان با ناتو را امضا کرد.

در زمان حاضر مرحله دوم برنامه همکاری انفرادی اذربایجان و ناتو برگزار می شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency