امضای شش سند همکاری میان تهران و باکو

عکس: امضای شش سند همکاری میان تهران و باکو / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 17 مرداد/

در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به باکو، شش سند همکاری میان دو کشور امضا شد.

رئیس جمهوری ایران 17 مرداد ماه در راس هیاتی بلند مرتبه از جمله وزرای خارجه، نفت، راه و ترابری، ارتباطات و رئیس بانک مرکزی وارد باکو شد.

تفاهمنامه های همکاری اجرای طرح کریدور حملو نقل شمال – جنوب ، همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات در زمینه امنیت الکترونیکی، همچنین همکاری در امور استاندارد سازی از جمله اسناد امضا شده هستند.
دو کشور در زمینه گردشگری، صنایع دستی، همکاریهای بانک های مرکزی ایران و جمهوری آذربایجان نیز تفاهمنامه امضا کردند.

در جریان سفر اسفندماه الهام علی اف به تهران، 11 سند همکاری میان دو کشور امضا شده بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency