دادستان خواستار 6 سال زندان برای شخص متهم به انتشار خبر دروغ بمب گذاری در باکو شد

عکس: دادستان خواستار 6 سال زندان برای شخص متهم به انتشار خبر دروغ  بمب گذاری در باکو شد / اجتماعی

آذربایجان، باکو، 20 مهر/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ح. باقراف/
جلسه دادگاه ساکن شهرستان آکستافا که متهم به انتشار خبر دروغ درباره ترور میباشد برگزار شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری"ترندنیوز"، روز دوشنبه در دادگاه جنایات سنگین دادستان خواستار 6 سال زندان برای صمد احمداف که بر اساس قانون کیفری آذربایجان با ماده تهدید به ترور (216) مجرم میباشد شده است.
صمد احمداف که نوزد سال دارد با شماره تلفن 102 وزارت کشور تماس گرفته و ضمن گفتن "در بانک بمب کار گذاشته شده" تماس تلفنی را قطع کرده است. بعد از انجام بررسیها عدم صحت خبر معلوم گردیده است. احمداف بوسیله مامورین وزارت کشور شناسایی و دستگیر شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency